top of page
Bosas

8

Bosas

Eidami sąmoningumo keliu Bosai atsiskleidžia ir tampa:

 • Tiesūs

 • Autoritetingi

 • Lojalūs

 • Energingi

 • Saugantys kitus

 • Pasitikintys

 • Sumanūs

 • Motyvuoti nuoseklaus vidinio vedimo

 • Paverčiantys idėjas realybe

 • Užjaučiantys

 • Didelė širdis

 • Besirūpinantys kitais

 • Garbingi

 • Natūralūs lyderiai

 • Besirūpinatys kitų interesais

 • Pasiaukojantys

 • Drąsūs

 • Atleidžiantys

 • Nuoširdūs

 • Gerbiantys kitus

 • Matantys vertę skirtumuose

 • Orūs

 • Dosnūs

 • Pažeidžiami

Tau svarbu: 

kontroliuoti, ginti savo pažeidžiamumą, būti teisiam, išjudinti reikalus.

Išgyveni vidinį konfliktą: 

kuomet galvoji, jog gali būti sužeistas kitų ir tapti jų kontroliuojamas.

Šio tipo žmonės yra pasitikintys savimi ir reiklūs. Jie yra apdovanoti vidine jėga bei neribotu energijos kiekiu, kuris, jei naudojamas teigiamais tikslais, gali atnešti klestėjimą tiek jiems, tiek ir aplinkiniams. Aštuonetams patinka imtis iššūkių ir kurti galimybes kitiems, padedant jiems tobulinti savo potencialus. Jie natūraliai įtraukia kitus į savo idėjas ir rodo kelią didesnių vizijų link. Mylintys, rūpestingi ir visada prisiimantys daugiausiai atsakomybių, jie sukuria stipraus žmogaus įvaizdį, kuris tampa autoritetu daugeliui žmonių.

Ankstyvoje vaikystėje šio tipo žmonės nusprendžia, kad jų motina juos atstūmė. Jie jautėsi išduoti, ir taip jie priėmė sprendimą nepriklausyti nuo kitų ir pasirūpinti savimi. Augdami su išdavystės jausmu, jie šį išdavystės jausmą kaip projekciją, nukreipia į aplinkinius žmones.

 

Boso tipo žmonės vaikystėje pastebi dar vieną svarbų momentą - jog gyvenime tie, kurie yra stipresni, garsesni ir svarbesni, turi galimybę primesti savo idėjas ir sprendimus kitiems, nepaisant to, ar jie yra teisingi. Todėl jie dar labiau sustiprina įsitikinimą, kad "aš privalau būti stiprus", ir išplečia jį į "kad galėčiau ginti silpnus".

Šio tipo žmonės viduje iš tikrųjų yra švelnūs, jautrūs ir pažeidžiami. Jie šias savybes laiko silpnybėmis ir bando jas paslėpti nuo kitų. Jie slepia jas taip gerai, kad patys pamiršta, kad jas turi. Jie išmoksta, jog svarbu kontroliuoti savo aplinką ir aplinkinius žmones, norint apsaugoti save. Aštuonetukai įsitikinę, kad negali parodyti savo pažeidžiamumo, ir taip pasislepia po stipraus žmogaus įvaizdžiu. Jie paskiria savo gyvenimą norui įrodyti, jog jie gali pasirūpinti savimi ir jie nieko nebijo. 

Aštuonetai yra individualistai ir daugiau nei bet kuris kitas tipas stengiasi išlaikyti save kiek įmanoma nepriklausomais nuo kitų. Jie bando apsaugoti save, bet kokia kaina, turėdami vidinį žemėlapį, kuris yra padalintas į „mano ratas“ - tie, kuriais aš pasitikiu - ir visi kiti. Turėdami šį požiūrį, jie linkę rūpintis tais, kurie yra jų rate, ir išnaudoti kitus dėl savo didesnių vizijų. Aštuonetai nemėgsta būti kontroliuojami kitų ir laikosi atokiau nuo bet kokios galimybės būti įskaudintais, kontroliuojamais ar sužeistais. Jie perkelia šią baimę ant kiekvieno, su kuriuo susitinka, nesąmoningai laikydami nuo kitų saugų emocinį atstumą.

 

Šio tipo žmonės dažnai jaučiasi sužeisti ir atstumti (išsiskyrę, pažeminti, atleisti iš darbo, kritikuojami), ir jiems reikia didelės drąsos pripažinti patiems sau savo pažeidžiamumą. Kai tai įvyksta, jie pradeda savo vidinę kelionę, kurioje susiduria su savo sielvartu, kuris padeda susijungti su savo širdimi. Taip jie atrakina vidinius blokus, kurie juos sulaikė nuo tikrų savo patirčių. Sudvejojimas savisaugos įsitikinimais, leidžia jiems iš naujo atrasti savo stiprybę bei jausti ryšį su viskuo, kas juos supa. Aštuonetukai supranta, kad kovojimas su pasauliu yra kontraproduktyvu, ir jie pradeda matyti, kad situacijų ar žmonių kontroliavimas iš tikrųjų yra tam tikros įkalinimo formos. Šio tipo žmonės atranda, kiek iš tiesų jiems rūpi kiti žmonės, ir jų švelnumas pradeda atsispindėti jų veiksmuose. Nuleisdami savo ginklus, jie grįžta namo, kur galiausiai gali išreikšti savo tikrąjį potencialą bei savybes, apie kurias visada svajojo.

sp 3.png

Ką kiti žmonės priklausantys šiam tipui sako apie save:

 • Aš turiu daug energijos.

 • Intuityviai žinau, kas yra teisinga, kas ne.

 • Labai svarbu visada turėti iššūkių.

 • Laikausi atokiau nuo kitų žmonių, bijau likti įskaudintas.

 • Nemėgstu, kai mane bando kiti kontroliuoti.

 • Mėgstu kalbėti tiesiai šviesiai.

 • Dažnai nematau kliūčių tikslams pasiekti.

 • Retai suklystu ar nepasiekiu tikslo, tuomet užsidarau ir turiu apmąstyti savo tolimesnę strategiją.

 • Man sunku atsiprašyti ir pripažinti savo klaidas.

 • Žmones skirstau į dvi kategorijas: "mano žmonės" ir visi kiti.

 • Mano gyvenimas yra nuolatinė kova.

 • Aš neleidžiu niekam manęs įskaudinti.

 • Turiu nuomonę visais gyvenimo klausimais.

 • Dažnai tenka savo nuomonę ginti.

 • Aš atrandu ribas dažniausiai jas išbandydamas.

Image by Drew Beamer

Klausimai gilesniam savęs pažinimui:

Ar manai, kad žmonės yra arba stiprūs arba silpni? Ir tiki, kad, norint išgyventi šiame pasaulyje, turi būti stiprus?

Ar manai, kad emocionalumas, atlaidumas ir jautrumas reiškia silpnumą?

Ar tavo bendravimo stilius atviras ir vertini kitus, kurie atsako tuo pačiu?

Ar jauti, jog žmonės kartais tavęs bijo? Ir tau tai atrodo kaip stiprybės ir autoritetingumo ženklas?

Ar jauti, jog kiekviena diena tau kaip kova?

Jeigu atsakėte 4 iš 5 klausimų "taip", tikėtina, jog Jūsų dominuojantis Eneagramos tipas - Bosas

Šio tipo žmonės dažnai klaidingai save priskiria šiems tipams: 3 tipui, 6 tipui, 7 tipui.

Aštuonetas

Materialus ir seksualus dominavimas
Ieškantis valdžios
Kontroliuojantis
Pažadinamas nesėkmių
Demonstruojantis jėgą

Gali tapti bauginantis
Kovojantis
Nerūpi įvaizdis
Žiaurus
Nepaklusnus

Trejetas

Socialinis statusas


Ieškantis pripažinimo
Įvaizdis
Baimė patirti nesėkmę
Prisitaikantis
Klastingas siekiant tikslų
Konkurencingas
Susirūpinęs įvaizdžiu
Sklandus

Mandagus

Aštuonetas

Strategiškas
Galingas
Valingas
Užtikrintas
Pasitikintis savimi
Suteikiantis saugumą
Spaudžiantis kitus
Aiškiai išreiškiantis pyktį
Nuoseklus
Besipriešinantis
Įsižeminęs
Transliuojantis jėgą

Šešetas

Reaktyvus

Išsigandęs

Neužtikrintas

Dviprasmiškas
Dvejojantis savimi
Ieškantis saugumo išorėje
Jaučiantys spaudimą
Nepagrįstai pratrūkstantis
Prieštaringas
Paklūstantis
Nepastovus
Transliuojantis nepasitikėjimą

hand.png

Praktikos gilesniam ryšiui su savimi:

Atkreipkite dėmesį, kai Jūsų elgesys slepia norą apsaugoti save. Paklauskite savęs: „Ko aš bijau? Kas bando mane sužeisti ir kaip?“ Dažnai veikiame autopilotu, nedvejodami savo elgesiu, kuris buvo išsiugdytas vaikystėje ir galbūt tam tikri modeliai jau nebeteikia mums naudos dabarties momente.

1. 

2. 

Praktikuokite sąmoningą savistabą, kuomet vietoje pasidalinimo savo tikraisiais jausmais, bandote išlaikyti stipraus žmogaus įvaizdį. Stipresnis ryšys atsiranda, kai leidžiate sau pasidalinti savo tikrais jausmais su kitais.

3. 

Leiskite sau priimti mintį, jog pasaulis nėra prieš Jus. Jūs rūpite kitiems ir esate reikalingi. Elgdamiesi su kitais, tarsi jie būtų prieš, nesąmoningai sukuriate sieną, pro kurią negalite matyti kitų tikrųjų ketinimų. Jūs neleidžiate sau priimti, jog yra žmonių, kurie nuoširdžiai Jums nori duoti. Atkreipkite dėmesį į tuos, kuriems rūpite. Pasidalinkite su jais, kokie jie iš tikrųjų Jums svarbūs.

4. 

Pastebėkite, kuomet naudojate daugiau energijos nei situacija reikalauja. Pavyzdžiui, atidarant duris ar laikant kažką. Atkreipkite dėmesį į tai, kiek jėgos naudojate atlikdami įvairiausias veiklas dienoje. Kalbėdami su kitais, pabandykite išgirsti savo balso toną.

5. 

Skirkite laiko pagalvoti, ką Jums reiškia pažeidžiamumas. Leiskite sau patirti dalykus, kurie Jums atrodo, kaip silpnybė, taip atverdami ir išlaisvindami savo širdį. Pažeidžiamumas yra natūrali žmogiška prigimtis ir ji egzistuoja kiekviename iš mūsų; mes ją arba integruojame, arba ignoruojame, pasislėpdami už mums pažįstamų saugių elgesio modelių.

Daugiau praktikų asmeniniam augimui galite rasti mūsų saviugdos knygutėje, kuri yra sukurta specialiai Aštuntajam Eneagramos tipui.

Enneagramos saviugdos knygutė -

asmeniniam augimui

-TIPAS 8-

Bosas

 

Saviugdos knygutė, sukurta išskirtinai palaikyti Aštuntojo Eneagramos tipo asmeninį augimą.

 

8-background.png

More resources you might find valuable

bottom of page