top of page

Eneagramos tipo patikslinimo lentelė

Kartais, norint atrasti savo Eneagramos tipą, gali prireikti įdėti papildomų pastangų, dėl šių žinių gylio bei asmenybės sudėtingumo, tačiau tai begalo svarbi kelionė, kuri gali atidaryti duris į gilesnį savęs pažinimą.

Turėdami ilgametę Eneagramos žinių patirtį, rekomenduojame visada pradėti nuo testoo gavus rezultatus įdėmiai susipažinti su Jūsų rezultatuose esančio tipo aprašymu. Jeigu perskaičius Eneagramos tipo aprašymą, vis tiek nesate tikri ar tai yra Jūsų tipas, tuomet sugrįžkite prie skilties: "Šio tipo žmonės dažnai klaidingai save priskiria šiems tipams". Ten rasite sąrašą tipų, su kurių aprašymais rekomenduojame susipažinti. Jeigu po šių trijų žingnių vis gi susiaurinote galimų tipų sąrašą iki dviejų, ir vis dar nesate tikras, kuris yra Jūsų pagrindinis dominuojantis tipas, rekomenduojame susirasti tuos tipus Eneagramos palyginimo lentelėje ir jos pagalba išsirinkti labiausiai atspindintį Jus.

Norime Jums priminti, jog mes esame visada šalia šioje kelionėje, todėl jeigu turite papildomų klausimų susisiekite ir mes prisidėsime, kuo galėsime, jog ši kelionė būtų kuo paprastesnė.

1 & 2

Vienetas

Neasmeniškas
Autonomiškas

Išreiškiantis kritiką

Dėmesys į teisingumą

Kontroliuojantis emocijas

Logiškas

Santūrus

Noras būti teisiam

Dvejetas

Asmeniškas
Susiliejantis

Duodantis komplimentus
Dėmesys į žmones

Išreiškiantis emocijas
Mylintis

Šiltas

Noras būti mylimam

1 & 3

Vienetas

Idealistiškas

Dėmesys į teisingumą
Griežtas
Jautrus
Dažnai piktas
Išreiškiamas pasipiktinimas
Slopinantis jausmus
Besijaučiantis visada teisingu
Poreikis būti "tobulu"
Dėmesys į tai, kas teisinga

Trejetas

Pragmatiškas
Dėmesys į tikslus
Ypatingai adaptabilus

Slepiantis jausmus

Arogantiškas

Išreiškiamas priešiškumas

Atsiribojantis nuo jausmų
Charizmatiškas
Poreikis būti "norimu"
Dėmesys į pabaigą, galutinį rezultatą

1 & 4

Vienetas

Dėmesys į pareigas
Save ignoruojantis
Stumiantis žmones
Disciplinuotas
Pastovus
Principingas
Emociškai susilaikantis
Teisiantis kitus

Ketvertas

Dėmesys į jausmus
Besimėgaujantis savimi
Atsitraukiantis nuo žmonių
Įnoringas
Permainingas
Dėmesys nukreiptas į save
Emociškai išraiškingas
Empatiškas kitų atžvilgiu

1 & 5

Vienetas

Veiksmas

Jaučiasi užtikrintas

Įtikinantis žmones

Dėmesys į praktiškumą

Griežtas

Teisingas
Teisiantis kitus

Kontroliuojantis
Įsitraukęs

Realistiškas

Besilaikantis taisyklių
Tobulumas

Penketas

Mintis

Jaučiasi neužtikrintas

Trikdantis žmones
Dėmesys į nepraktiškus dalykus

Žaismingas
Išradingas

Neteisiantis kitų
Užsidaręs
Atsiribojęs

Laki vaizduotė

Tikrinantis taisykles
Atradimai

1 & 6

Vienetas

Pasitikintis savimi

Darantis įtaką sprendimams
Užtikrintas
Susivaldęs
Išgyvenantis nuolatinį pyktį
Pasipiktinęs kitų elgesiu

Kontroliuojantis
Siekiantis tobulumo
Nepriklausomas
Autoritetingas sau

Šešetas

Dvejojantis savimi
Neryžtingas priimant sprendimus
Dviprasmiškas
Reaktyvus
Išgyvenantis nuolatinį nerimą
Žiūrintis įtariai į kitus
Temperamentingas
Ieškantis saugumo
Asociatyvus
Dėmesys į autoritetus

7

Vienetas

Pesimistiškas požiūris

Planuojantis

Kontroliuojantis savo elgesį

Žinantis savo tikslą

Metodiškas
Darbas
Nemėgsta pokyčių

Subrendęs

Pareigingas

Taupus

Santūrus

Septynetas

Optimistiškas požiūris
Spontaniškas
Nerūpestingas

Nujaučiantis savo tikslą

Išsiblaškęs
Žaidimas

Ieško pokyčių

Vaikiškas

Linksmas

Išlaidus

Nevaržomas

8

Vienetas

Darymas "teisingu būdu"
Įtikinantis
Dėmesys į moralę, dorumą
Abstraktus
Objektyvus
Susirūpinęs dėl žmonijos
Gėda dėl išgyvenamo

pykčio
Moralinis teisingumas
Racionalus

Agresija išreiškiama pasyviail

Aštuonetas

Darymas "mano būdu"
Primetantis
Dėmesys į galią, valdžią
Inkstinktyvus
Subjektyvus
Susirūpinęs dėl "savų žmonių"
Pasididžiavimas dėl jaučiamo pykčio
Kerštas
Impulsyvus
Agresija išreiškiama atvirai

9

Vienetas

Dėmesys į teisingumą

Einantis į konfliktą

Per daug dirbantis

Besikeičiančios nuotaikos
Kovojantis dėl įsitikinimų
Intensyvus

Ryžtigas

Kritiškas

Įkalbinantis kitus

Darbštus

Devynetas

Dėmesys į harmoniją

Vengiantis konfliktų

Mėgstantis ilsėtis

Nerimaujantis

Slepiantis įsitikinimus

Atsitraukiantis

Atsiribojęs

Priimantis

Randantis bendrą sprendimą
Jaučiantis motyvacijos stygių

3

Dvejetas

Dėmesys kitiems

Ieško intymaus santykio
Padeda kitiems
Jausmingas
Pasiaukojantis
Gali būti agresyvus
Žmonės
Sentimentalus
Noras būti geru
Romantiškas

Trejetas

Reikalauja dėmesio

Vengia intymaus santykio
Stengiasi palikti įspūdį kitiems
Santūrus
Savanaudiškas
Gali būti atsiribojęs
Tikslai
Ambicingas
Noras būti sėkmingu
Pragmatiškas

4

Dvejetas

Įsitraukęs
Noras išgelbėti kitus
Dėmesys į kitus

Savęs nepastebintis

Altruistiškas
Suprantantis kitus
Ekstravertiškas
Pozityvus požiūris
Jaučiasi pranašesnis
Išreiškiantis meilę kitiems

Ketvertas

Atsiribojęs
Noras būti išgelbėtam kitų

Dėmesys į save

Užsiimantis savistaba

Individualistas
Jaučiasi nesuprastas kitų

Intravertiškas
Negatyvus požiūris
Jaučiasi nepilnavertiškas

Išgyvenantis prieštaringus jausmus

5

Dvejetas

Emocionalus

Šiltas kitų atžvilgiu
Orientuotas į žmones

Komandos žmogus

Atjaučiantis

Sentimentalus
Empatiškas
Padedantis

Ieško kitų

Aistringas

Mėgsta socialines erdves

Penketas

Užsidaręs

Šaltas kitų atžvilgiu
Mėgsta vienatvę

Individualistiškas
Analitiškas

Racionalus
Intelektualizuojantis
Atsitraukiantis

Bijo kitų
Ciniškas

Nemėgsta socialinių erdvių

6

Dvejetas

Ieško meilės

Mylintis ir padedantis

Jaučiasi užtikrintas
Nori susilieti su kitais
Manipuliuojantis
Pozityvūs jausmai
Noras būti autoritetais

Nori, kad kiti priklausytų nuo jų
Užtikrintas savimi

Šešetas

Ieško palaikymo

Žaismingas ir nerimtas

Jaučiasi neužtikrintas
Nori būti nepriklausomas

Reaktyvus
Dviprasmiški jausmai

Atsižvelgiantis į autoritetus
Tampa priklausomas

Dvejojantis savimi

7

Dvejetas

Emociškai stabilus
Ieškantis intymumo
Dėmesys į žmones
Padedantis kitiems
Ieškantis grupės žmonių

Pasisavinantis
Sentimentalus
Ieško artumo

Santykiai

Atsižvelgiantis į kitus

Laikosi susitarimų
 

Septynetas

Emociškai nepastovus
Ieško nuotykių
Dėmesys į malonumus
Padedantis sau
Ieškantis laisvės
Atsiribojęs
Racionalus

Ieško kompanijos

Įvairios veiklos

Gali būti kandus

Pamiršta susitarimus
 

8

Dvejetas

Dominuoja, kad padėtų

Naudojama manipuliacija
Slepia pyktį
Išreiškia save per užuominas

Dramatizuojantis
Rodantis pažeidžiamumą

Dėmesys į kitus
Nori, jog kiti įvertintų

Aštuonetas

Dominuoja dėl valdžios

Atviras konfliktas

Parodo pyktį
Kalba atvirai
Įbauginantis
Demonstruojantis "kietumą"
Dėmesys į save
Nori būti autoritetu kitiems

9

Dvejetas

Besitikintis iš kitų

Skaitantis kitus
Reiklus
Laikantis save svarbiu
Parodantis nepasitenkinimą
Kontroliuojantis
Padedantis
Susitelkęs
Valingas
Įsitraukiantis
Dalyvaujantis

Devynetas

Priimantis kitus
Idealizuojantis kitus
Lankstus
Neparodantis savęs

Slepiantis nepasitenkinimą
Lengvai sutariantis
Paguodžiantis
Išsiblaškęs
Nedrąsus

Neįsitraukiantis

Atsiribojęs

4

Trejetas

Dėmesys į pasiekimus
Disciplinuotas iš savęs
Orientuotas į sėkmę

Socialiai pasitikintis
Prisitaikantis

Noras palikti įspūdį
Mažinantis skausmą
Matymas savęs iš pozityvios pusės

Ketvertas

Dėmesys į jausmus

Save lepinantis
Introspektyvus
Socialiai nepasitikintis
Jaučiasi Kitoks nei visi
Buvimas savimi

Dramatizuojantis skausmą

Matymas savęs iš negatyvios pusės

5

Trejetas

Siekiantis pripažinimo

Orientuotas į tikslus
Konkurencingas
Reklamuojantis save
Pragmatiškas
Ypatingai efektyvus
Socialiai kompetetingas
Gerai prisižiūrėjęs
Svarbi kitų nuomonė
Žavintis
Socialiniai standartai

Penketas

Siekiantis žinių
Orientuotas į procesą
Susilaikantis
Uždaras
Nepraktiškas
Smalsus
Socialiai neįgudęs
Nematantis savo įvaizdžio
Ignoruojantis kitų nuomonę

Ekscentriškas
Socialinė izoliacija

6

Trejetas

Noras būti dėmesio centre

Sėkmė
Sužavintis
Santūrus

Rodantis pasitikėjimą

Emociškai susilaikantis

Optimistiškas

Šešetas

Vengiantis būti dėmesio centre

Saugumas

Patikimas
Nervingas
Matomas nepasitikėjimas

Emociškai reaktyvus

Pesimistiškas

7

Trejetas

Dėmesys į konkurenciją

Noras, kad kiti jais žavėtųsi

Sėkmė
Išpūsta savivertė
Arogantiškas
Stipri savikontrolė
Kryptingas
Santūrus
Gerų manierų
Taktiškas
Nušlifuotas
Rimtas
Saikingas

Septynetas

Dėmesys į malonumus
Noras linksmai praleisti laiką
Laisvė
Išpūsti planai ir norai
Maniakiškas
Impulsyvus
Išsiblaškęs

Džiugus
Šiek tiek nekultūringas
Atviras, išraiškingas
Nenuspėjamas
Žaismingas
Godus

8

Trejetas

Socialinis statusas


Ieškantis pripažinimo
Įvaizdis
Baimė patirti nesėkmę
Prisitaikantis
Klastingas siekiant tikslų
Konkurencingas
Susirūpinęs įvaizdžiu
Sklandus
Mandagus

Aštuonetas

Materialus ir seksualus dominavimas

Ieškantis valdžios
Kontroliuojantis
Pažadinamas nesėkmių
Demonstruojantis jėgą
Gali tapti bauginantis
Kovojantis
Nerūpi įvaizdis
Žiaurus
Nepaklusnus

9

Trejetas

Ypatingai motyvuotas
Išlaikantis dėmesį
Ieškantis dėmesio
Pasitikintis
Ambicingas
Aktyvus
Noras pranokti kitus

Noras pasirodyti

Arogantiškas

Devynetas

Atsipalaidavęs

Išsiblaškęs

Vengiantis dėmesio

Save nusvarbinantis

Neįsitraukęs

Pasyvus
Noras susilieti su kitais

Noras atsitraukti

Kuklus

5

Ketvertas

Dėmesys į meną

Emociškai ekspresyvus
Subjektyvus
Reaktyvus
Išgyvenantis vidinį skausmą
Identifikuojantis save su jausmais
Priimantis jausmus
Romantiškas
Save atskleidžiantis
Melancholiškas

Penketas

Dėmesys į žinias

Sulaikantis emocijas
Objektyvus
Atitolęs
Jaučiantis vidinę tuštumą
Atsiribojantis nuo jausmų

 

Jausmai vargina
Racionalus
Saugantis save
Nihilistiškas

6

Ketvertas

Intravertiškas

Prioritetas - vienatvė

Kūryba

Ignoruojantis tradicijas

Politiškai neutralus

Asmeninė tiesa

Atsiskyręs

Ieško idealios meilės

Kitoks & jautrus
Dėmesys į 
fantazijas

Šešetas

Ambivertiškas

Prioritetas - kompanija

Pasiekimai

Puoselėjantis tradicijas

Aiški politinė nuomonė

Bendros vertybės

Apjungiantis

Ieško saugumo

Lojalus & Ištikimas
Dėmesys į nerimą

7

Ketvertas

Idealistiškas
Intravertiškas
Nuotaikų kaita
Mėgstantis vienatvę
Jautrus sau ir kitiems

Dėmesys į grožį

Neorientuotas į praktiškumą
Teikia pirmenybę fantazijoms

Požiūris - Pesimistiškas
Pasineriantis į skausmą
Slopinantis save

Septynetas

Materialistiškas

Ekstravertiškas

Visada pozityvi nuotaika

Mėgstantis dalyvauti

Ignoruojamas jautrumas

Dėmesys į naujoves

Praktiškas
Teikia pirmenybę tikroms patirtims
Požiūris - Optimistiškas
Bėgantis nuo skausmo
Pasitikintis

8

Ketvirtas

Švelnus

Melancholiškas

Parodantis pažeidžiamumą
Pasineriantis į fantazijas

Savigrauža

Išreiškiantis emocijas
Neorientuotas į praktiškumą
Rafinuotas

Aštuonetas

Kietas
Pragmatiškas
Parodantis stiprybę
Besiimantis veiksmų
Pasitikintis

Užspaudžiantis emocijas

Praktiškas
Daugiau 
grubus

9

Ketvertas

Intensyvus
Idealizuojantis fantazijas
Besigilinantis į skausmą
Emocijos dalis asmenybės
Pesimistiškas
Konfliktuojantis

Jaučiasi nepritapęs
Svarba negatyviai pusei
Autentiškas
Nepastovios nuotaikos

Devynetas

Neįsitraukęs

Idealizuojantis realybę
Vengiantis skausmo
Atsiribojęs nuo emocijų
Optimistiškas
Vengiantis konfliktų
Susiliejantis su kitais
Svarba pozityviai pusei
Paklusnus

Ramus

6

Penketas

Ekscentriškas
Ignoruojantis taisykles
Nelinijinis mąstymas
Tęstuoja metodus
Nepraktiškas

Pasitikintis savo protu
Atitolęs
Nepriklausomas

Siekiantis žinių
Šizofreninis
Atsiskyręs
Individualistiškas

Šešetas

Susisiejęs su tradicijomis

Atsižvelgiantis į taisykles

Linijinis mąstymas
Nusistovėję metodai
Praktiškas
Abejojantis savo protu
Reaktyvus
Asociatyvus
Ieškantis saugumo
Paranojiškas
Įsitraukęs
Orientuotas į grupę

7

Penketas

Intravertiškas
Atsitraukęs
Susitelkęs
Anališkas


Tamsi vaizduotė
Ieško žinių
Svarbi tyla
Šykštus

Susivaldęs

Septynetas

Ekstravertiškas

Dalyvaujantis

Išsiblaškęs
Apjungiantis daug aspektų į vieną

Optimistiška vaizduotė

Ieško malonumų

Ieškantis stimulų

Dosnus

Atviras

8

Penketas

Atsiribojęs

Racionalus
Pasiruošimas
Nepraktiškas
Atsitraukiantis nuo gyvenimo
Kartais jaučiasi bejėgis
Abstraktus
Dalyvaujantis minimaliai
Jautrus
Susivaldęs

Aštuonetas

Konfrontuojantis

Inkstinktyvus

Veiksmas
Pragmatiškas
Reikalaujantis iš gyvenimo
Jaučiasi galingas
Įsižeminęs

Pilnas dalyvavimas

Jautrumas užslopintas

Agresyvus

9

Penketas

Stipri nuomonė

Argumentuotas

Besipriešinantis

Įtariantis
Susitelkęs
Įžvalgus
Teorija
Detalumas

Požiūris - Pesimistiškas

Atsiribojantis nuo kitų

Savigyna
Apsunkina dalykus

Diskriminuojantis
 

Devynetas

Neprisirišęs prie nuomonės

Palaikantis

Atviras

Pasitikintis
Išsiblaškęs
Nesusitelkęs

Fantazija
Bendrumas

Požiūris - Optimistiškas
Susiliejantis su kitais

Prisitaikantis

Palengvina dalykus

Priimantis

7

Šešetas

Požiūris - Pesimistiškas
Dvejojantis
Atsakingas
Ieškantis taisyklių ir vadovavimo
Pastebintis autoritetus
Įsipareigojęs
Negatyvus

Pareigos
Nerimaujantis

Septynetas

Požiūris - Optimistiškas
Pasitikintis
Pamirštantis
Ignoruojantis taisykles
Nepaisantis autoritetų
Nepastovus
Nuotaikingas
Laisvė
Nerimas pakeičiamas pozityvumu

8

Šešetas

Reaktyvus
Išsigandęs
Neužtikrintas
Dviprasmiškas
Dvejojantis savimi
Ieškantis saugumo išorėje

Jaučiantis spaudimą
Nepagrįstai pratrūkstantis
Prieštaringas
Paklūstantis
Nepastovus
Transliuojantis nepasitikėjimą

Aštuonetas

Strategiškas
Galingas
Valingas
Užtikrintas
Pasitikintis savimi
Suteikiantis saugumą
Spaudžiantis kitus
Aiškiai išreiškiantis pyktį
Nuoseklus
Besipriešinantis
Įsižeminęs
Transliuojantis jėgą

9

Šešetas

Įtariantis kitus

Įsiaudrinęs
Nerimaujantis
Pritraukiantis problemas
Išreiškiantis jausmus
Reaguojantis
Netolerantiškas
Negatyvus požiūris
Įsitraukęs
Gyvenimas komplikuotas
Irzlus

Devynetas

Pasitikintis kitais

Ramus

Sunkiai sutrikdoma ramybė
Ignoruojantis problemas
Slepiantis jausmus
Atsitraukiantis
Priimantis
Pozityvus požiūris
Atsiribojęs

Gyvenimas nekomplikuotas

Sklandus

8

Septynetas

Ieško įvairovės
Nori laisvės
Nerimastinga energija
Žaismingas
Išsiblaškęs
Mažas atsakomybės jausmas
Požiūris - Optimistiškas
Linksmos akimirkos
Lygybė
Tolerantiškas

Aštuonetas

Ieško intensyvumo

Nori kontroliuoti
Fizinė energija
Sunkiai dirbantis
Susitelkęs
Ieškantis atsakomybių

Požiūris - Realistiškas
Įgyti valdžios
Autoringumas
Kerštingas

9

Septynetas

Ekstravertiškas
Perdėtai ekspresyvus
Ieškantis stimulų
Ypatingai aktyvus
Euforiškas
Įsitraukęs
Dėmesys į save
Ryžtingas
Mėgstantis įvairovę

Devynetas

Atsitraukęs

Subalansuotas
Ieškantis taikos
Pasyvus
Patenkintas

Nereaguojantis
Dėmesys į kitus
Atlaidus
Mėgstantis rutiną

9

Aštuonetas

Ryžtingas

Agresyvus

Primetantis
Pradedantis konfliktą
Įsitraukęs
Kontroliuojantis
Tiesmukiškas
Parodantis pyktį
Ieškantis intensyvumo
Galingas

Devynetas

Save nusvarbinantis

Taikus
Ieškantis kompromisų
Vengiantis konfliktų
Neįsitraukęs
Ramus
Apjungiantis
Ignoruojantis pyktį
Ieškantis rutinos
Švelnus

Mes galime keisti dalykus tik sąmonigai pasirinkdami būti čia ir dabar

bottom of page