top of page
Perfekcionistas

1

Perfekcionistas

 • Idealistiški

 • Atviri

 • Viltingi

 • Išmintingi

 • Patikimi

 • Priimantys

 • Sąžiningi kitų atžvilgiu

 • Turintys harmoningą vidinę discipliną

 • Jaučia vientisumą ir buvimą pakankamai geru

 • Besirūpinantys savimi ir savo poreikiais

 • Lankstūs ir atviri skirtingoms tiesoms

 • Prisidedantys prie veiklų, kurios gerina bendruomeninį gyvenimą

Eidami sąmoningumo keliu Perfekcionistai atsiskleidžia ir tampa:

Tau svarbu: 

tobulinti tave supančią aplinką; laikytis taisyklių ir elgtis teisingai.

Išgyveni vidinį konfliktą: 

kuomet pasielgi blogai, neteisingai ir jautiesi nepakankamai geras.

Šio tipo žmonės paprastai tiki, kad jie turi būti geri ir teisingi, norint būti vertingi ir kitu mylimi. Jie nuolatos lygina save ir aplinkinius su savo viduje turimais idealais, kurie skatina šio tipo asmenybes augti ir tobulėti patiems, tuo pačiu padedant tą patį daryti ir kitiems.

 

Viduje Perfekcionistai išgyvena nuolatinį „misijos poreikį“, kuris skatina norą gerinti pasaulį ir aplinkui esančius žmones.

 

Idealizmo idėja viduje pažadina energiją, skatinančią sunkiai dirbti bei laikytis susikurtų standartų. Įtikėjimas tobulumu, viduje suskirsto pasaulį į tai, kas atitinka jų idealus, ir kas neatitinka. Kitais žodžiais tariant, į gerą ir blogą, teisingą ir neteisingą. Iš to atsiranda noras „tobulinti“ aplinką, kuri galėtų realybę priartinti prie jų galvoje turimų idealų.

 

Įdėdami visas įmanomas pastangas, dažnai viduje išgyvena pyktį, matant ar jaučiant, jog kiti neįdeda lygiai tiek pat pastangų. 


Vienetukai realybę lygina su tuo, kokia ji jų manymu turėtų būti, o ne priima kokia ji iš tikrųjų yra. Jų vidinis kritikas pažadina smerkimą, kuris skatina nuolatinį nepakankamumo jausmą. Taip pamiršdami svarbiausią žmogų – save, jie pasileidžia į nesibaigiančia „gero, teisingo“ žmogaus kelionę. 

 

Toks pasaulio suvokimas nepalieka vietos „blogų“ jausmų išgyvenimui, tokių kaip pyktis ar asmeninių norų realizavimas, nes jie gali būti suprasti, kaip „blogais“.
 

Paleidus tikėjimą, kad vertingumo ir meilės jausmas jiems suteikiamas tik būnant gerais ir besilaikant „vidinio teisingumo“ taisyklių, jie gali atnešti etinį požiūrį, įžvalgumą bei sąžiningumą. Šio tipo žmonės pažadina žinojimą, jog yra daugiau nei vienas teisingas kelias ir atranda stiprybės priimti nepakankamumą tiek savyje, tiek kituose. 

 

Vienetukai gali turėti aukštus standartus ir norą aukotis dėl kažko didesnio. Asmeninė augimo kelionė prasideda, kuomet jie pradeda domėtis ir ieškoti, ko jie iš tikrųjų nori, nustodami elgtis taip, kaip jų manymu yra teisinga.

sp 3.png

Ką kiti šio tipo žmonės sako apie save:

 • Mėgstu prisiimti atsakomybę.

 • Nuolatos jaučiu lyg turėčiau "vidinę misiją".

 • Visada laikausi duoto žodžio. Jeigu pasakau, tai tikrai ir padarau.

 • Viduje turiu stiprų kritiką, kuris lygtais kontroliuoja mano mintis, žodžius ir veiksmus.

 • Stengiuosi viską atlikti kiek įmanoma idealiau ir jaučiu atsakomybę, kad viskas būtų atlikta teisingai.

 • Labai supykstu kuomet kiti nesilaiko taisyklių ar standartų.

 • Turiu savo galvoje idealus, į kuriuos nuolatos lygiuojuosi.

 • Dažniausiai sakau ką galvoju.

 • Bijau suklysti.

 • Man būdinga kontroliuoti savo emocijas ir asmeninius poreikius.

 • Turiu stiprią vidinę kontrolę.

 • Turiu aukštus standartus sau ir kitiems.

 • Man labai svarbus sąžiningumas.

 • Noriu būti teisinga/as.

 • Viską vertinu pagal tai, kas teisinga ir kas neteisinga, kas gerai bei kas blogai, retai būna viduriukas.

 • Visada laikausi taisyklių ir standartų.

Image by Drew Beamer

Klausimai gilesniam savęs pažinimui

Ar tu turi aiškias taisykles bei vertybių „paketą“ pagal kurį vertini savo aplinką?

Ar tu jauti, kad turi būti geras bei teisingas, kad būtum priimtas ir mylimas kitų?

Ar tu jauti pyktį kuomet kas nors sulaužo taisykles?

Tau lengva matyti kitų žmonių klaidas, nes tu puikiai pastebi detales?

Ar dažnai atsisakai savo tikrųjų norų ir vietoj to padarai tai, kas yra teisinga?

Jeigu atsakėte 4 iš 5 klausimų "taip", tikėtina, jog Jūsų dominuojantis Eneagramos tipas - Perfekcionistas

Šio tipo žmonės dažnai klaidingai save priskiria šiems tipams: 3 tipui, 8 tipui

Vienetas

Idealistiškas
Dėmesys į teisingumą
Griežtas
Jautrus

Dažnai piktas
Pasipiktinęs
Slopinantis jausmus Besijaučiantis visada teisingu
Poreikis būti "tobulu"
Dėmesys į tai, kas teisinga

Trejetas

Pragmatiškas
Dėmesys į tikslus
Ypatingai adaptabilus
Slepiantis jausmus

Arogantiškas
Priešiškas

Atsiribojantis nuo jausmų
Charizmatiškas


Poreikis būti "norimu"

Dėmesys į pabaigą, galutinį rezultatą

Vienetas

Darymas teisingu būdu
Įtikinantis
Dėmesys į moralę, dorumą
Abstraktus
Objektyvus
Susirūpinęs dėl žmonijos
Gėda dėl išgyvenamo pykčio
Moralinis teisingumas
Racionalus
Agresija išreiškiama pasyviai

Aštuonetas

Darymas "mano būdu"
Primetantis
Dėmesys į galią, valdžią

Instinktyvus

Subjektyvus

Susirūpinęs dėl "savų žmonių"

Pasididžiavimas dėl jaučiamo pykčio
Kerštas

Impulsyvus

Agresija išreiškiama atvirai

hand.png

Praktikos gilesniam ryšiui su savimi:

 

Atkreipkite dėmesį, kai viduje save pradedate kritikuoti.

Ar ta kritika turi tikrą pagrindimą, ar ji atsiranda, kuomet savo veiksmais neatitinkate sugalvotų standartų? Kelis kartus giliai įkvėpkite ir paleiskite mintį, kuri paskatino asmeninę kritiką. Priminkite sau, jog esate geras ir pakankamas toks, koks esate.

1. 

2. 

Leiskite sau kuo dažniau elgtis taip, kaip norite – ne taip, kaip tikite, jog turėtumėte elgtis pagal nustatytas normas.

3. 

Kuo daugiau laiko skirkite įvairioms poilsio formoms, kuriose nėra kažkokio konkretaus tikslo: laikas su draugais, stalo žaidimai, laikas gamtoje, kūrybiniai projektai ir pan.

4. 

Pastebėkite, kuomet atsiranda nerimas dėl galimybės padaryti neteisingą sprendimą bei suklysti. 

5. 

Koncentravimasis į gerąsias savo asmenines savybes, gali pažadinti jumyse dėkingumo jausmą.

Daugiau praktikų asmeniniam augimui galite rasti mūsų saviugdos knygutėje, kuri yra sukurta specialiai Pirmajam Eneagramos tipui.

Enneagramos saviugdos knygutė -

asmeniniam augimui

-TIPAS 1-

Perfekcionistas

 

Saviugdos knygutė, sukurta išskirtinai palaikyti Pirmojo Eneagramos tipo asmeninį augimą.

1_background.png

More resources you might find valuable

bottom of page