top of page
The Loyalist

6

Lojalistas

Eidami sąmoningumo keliu Lojalistai atsiskleidžia ir tampa:

 • Ištikimi ir įsipareigoję kitiems

 • Veikiantys iš vidinio žinojimo

 • Turintys stiprią savivertę

 • Matantys save lygius su kitais

 • Pasitikintys aplinka

 • Save gerbiantys

 • Patikimi

 • Žemiški

 • Drąsūs

 • Sumanūs

 • Savarankiški

 • Rūpestingi

 • Šilti

 • Paslaugūs

 • Praktiški

 • Atsakingi

 • Natūralūs problemų sprendėjai

 • Pasitikintys savimi

 • Vedimi savo vidinio žinojimo

Tau svarbu: 

jaustis saugiu ir pasitikinčiu savimi bei aplinkiniais.

Išgyveni vidinį konfliktą: 

kuomet prarandi ryšį su savo vidine išmintimi ir tampi priklausomas nuo kitų nuomonių.

 

Šio tipo žmonės yra atsakingi, patikimi, sunkiai dirbantys ir geri komandos žaidėjai. Jie yra labai įsipareigoję ir orientuoti į saugumą, analizuojantys visas situacijas ir bandantys numatyti galimus scenarijus. Lojalistai turi ypatingai gerą humoro jausmą, dažnai abejoja savimi bei aplinkiniais. Prieš imantis bet kokio veiksmo, jie viską atidžiai apgalvoja ir stengiasi numatyti galimas pasekmes, arba, priešingai, „neria į veiksmą nesvarstant“, nesigilinant į konkrečią situaciją.

 

Šešetukai yra nuolatinio saugumo siekiantys žmonės. Jie tiki, jog pasaulis yra pavojinga vieta, o gyvenimas jiems nesuteikė tvirto pagrindo, kad galėtų išgyventi. Nuolatinis nerimas, abejojimas ir rūpestis skatina šešto tipo žmones ieškoti ko nors (asmens, organizacijos, idėjos ir pan.) pakankamai stabilaus, kuo jie galėtų pasitikėti ir kas suteiktų jiems saugumo jausmą. 

Už visų pastangų sukurti saugumą, giliai širdyje Šešetai supranta, kad viskas, ko jie nori, yra jausti savo vidinį vedimą ir pasitikėti savo sprendimais. Lojalistui šią žinutę yra sunku priimti, nes jie jaučia, kad jiems reikia kažko kito, kad jaustųsi patogiai šiame pasaulyje. Tuo pačiu metu atmesdami bet kokią siūlomą pagalbą, jie išreiškia save kaip labai dinamišką ir prieštaringą asmenybę. Dažnai gali būti tikintys ir abejojantys, pasitikintys ir skeptiški, paklūstantys autoritetams, tačiau kartu maištaujantys prieš juos. Nesąmoningai jie visada patikrina kitų motyvus, bandydami apsaugoti save nuo bet kokios galimos rizikos.

 

Šio tipo žmonės stengiasi išvengti bet kokio galimo pavojaus. Jie nori įsilieti į grupes ir atrodo nuolankūs bei kuklūs. Jie gali būti per daug besisaugantys, bandydami išvengti konfliktų ar išspręsti juos subtiliu humoro jausmu. Šešetai gali turėti vieną iš dviejų reakcijų į pavojų: arba būti proaktyvūs pavojui jo vengiant, nelaukiant, kol jis pasieks juos; arba eiti tiesiai į savo baimes ir kovoti su jomis. Svarbu paminėti, kad nors šio tipo žmonės gali skirtingai reaguoti į pasitaikančias situacijas, visi jie turi tą pačią vidinę motyvaciją – baimę.

 

Asmeninis augimas prasideda, kai šio tipo žmonės, nusprendžia pažvelgti į save ir pripažinti, kiek iš tikrųjų jie turi baimių apie juos supantį pasaulį.  Vidinės būsenos „esu pasimetęs“ priiėmimas pažadina jų vidinį vedimą ir pasitikėjimą, kuris atsiranda iš buvimo čia ir dabar, bei intuityvaus žinojimo, ko kiekviena situacija iš jų reikalauja.

 

Intuicijos išjautimas, kuris ateina su ramiomis mintimis, primena jiems, kaip susijungti su savo vidiniu vedimu ir pasitikėti, kad kiekvienas šioje Visatoje yra saugomas, įskaitant juos pačius. Paleidus kontrolę, jie susijungia su vidine tyla, kuri palaiko ir atveria pasitikėjimą, tikėjimą, stiprybę ir saugumą. Jie tampa pasitikintys savimi, save gerbiantys ir patys sau autoritetais. Augindami pasitikėjimą remiantis savo patirtimi, stiprindami savo vertę, pažindami save, jie tampa puikiu pavyzdžiu žmogaus, kuris simbolizuoja vidinę stiprybę, kuri yra taip būtina mūsų žmonijai.

sp 3.png

Ką kiti šio tipo žmonės sako apie save:

 • Siekiu visapusiško saugumo.

 • Man labai sunku pasitikėti kitais.

 • Dažnai išgyvenu baimę ir nerimą.

 • Esu atsakingas ir pareigingas.

 • Vertinu tiesą ir konkretumą.

 • Turiu polinkį aiškinti savo poelgius.

 • Dažnai klausiu “O kas, jeigu…?”.

 • Atpažįstu neteisybę ir išnaudojimą. Esu linkęs ginti silpnesnius.

 • Komandinį darbą vertinu labiau nei individualius pasiekimus.

 • Grupėje stengiuosi sukurti pozityvią ir draugišką atmosferą.

 • Imantis užduoties, man svarbu žinoti tikslius reikalavimus ir gaires.

 • Ieškau palaikymo ir pritarimo.

 • Sunkiai priimu ir išreiškiu kritiką.

 • Nuolat analizuoju situacijas ir numatau kas gali įvykti ne taip.

 • Esu maištaujantis; nemėgstu būti priklausomas nuo kitų.

 • Dažnai dvejoju savo sprendimais.

Image by Drew Beamer

Klausimai gilesniam savęs pažinimui

Ar tu nuolat galvoji apie įvairius galimus situacijų scenarijus, numatydamas kas galėtų įvykti ne taip, bei bandydamas to išvengti?

Ar tavo reakcija į autoritetus yra arba labai teigiama arba labai neigiama? Ar esi linkęs jiems mesti iššūkius, kuomet esi susirūpinęs?

Ar jautiesi nepatogiai dalindamasis savo mintimis ir jausmais su kitais?

Ar tau sunku pasitikėti kitais?

Ar tau sunku priimti sprendimus ir labiau linksti, jog už tave tai padarytų kiti?

Jeigu atsakėte 4 iš 5  klausimų "taip", tikėtina, jog Jūsų dominuojantis Eneagramos tipas - Lojalistas.

Šio tipo žmonės dažnai klaidingai save priskiria šiems tipams: 1 tipui, 2 tipui, 5 tipui.

Šešetas

Dvejojantis
Neryžtingas
Dviprasmiškas
Reaktyvus
Išgyvenantis nuolatinį nerimą
Žiūrintis įtariai į kitus
Temperamentingas
Ieškantis saugumo
Asociatyvus
Dėmesys į autoritetus

Vienetas

Pasitikintis savimi

Darantis įtaką sprendimams
Užtikrintas
Susivaldęs
Išgyvenantis nuolatinį pyktį
Pasipiktinęs kitų elgesiu
Kontroliuojantis

Siekiantis tobulumo
Nepriklausomas

Autoritetingas sau

Šešetas

Susisiejęs su tradicijomis

Atsižvelgiantis į taisykles
Linijinis mąstymas
Nusistovėję metodai
Praktiškas
Abejojantis savo protu
Reaktyvus
Asociatyvus
Ieškantis saugumo
Įsitraukęs
Orientuotas į grupę

Penketas

Ekscentriškas
Ignoruojantis taisykles
Nelinijinis mąstymas

Tęstuoja metodus

Nepraktiškas
Pasitikintis savo protu
Atitolęs
Nepriklausomas
Siekiantis žinių
Šizofreninis
Atsiskyręs

hand.png

Praktikos gilesniam ryšiui su savimi:

Praktikuokite vidinį pasitikėjimą. Šiame pasaulyje nėra klaidų, ir net jei jos ir egzistuotų, geriau jas patirti savo sprendimų dėka. Taip besivadovaujant savo vidiniu vedimu, kiekvieno sprendimo dėka auginsite savo vidinę išmintį. Pasitikėkite savimi, pasitikėkite savo vidine išmintimi. Esate daug išmintingesnis ir drąsesnis, nei manote.

1. 

2. 

Pastebėję, kad dvejojate savimi, sustokite akimirkoje ir skirkite laiko pagalvoti: ar šis jausmas kyla dėl realaus galimo pavojaus, ar dėl nepagrįstos baimės, nepasitikėjimo.

3. 

Po truputį atraskite drąsos ir prisijaukinkite savo baimę likti be paramos ir išorinio saugumo šaltinio. Pažadinkite vidinį žinojimą, jog esate tikras ir neišsenkantis jūsų saugumo ir tikėjimo šaltinis.

4. 

Pastebėkite, kuomet skundžiatės, užuot tiesiogiai įsitrauktumėte į problemą ir ieškotumėte galimų sprendimų.

5. 

Paskatinkite save išbandyti naujus dalykus. Per šias patirtis pažinsite save geriau, o tai pažadins vidinį pasitikėjimą ir išmintį sekti savo vidiniu žinojimu.

 

 

Daugiau praktikų asmeniniam augimui galite rasti mūsų saviugdos knygutėje, kuri yra sukurta specialiai Šeštajam Eneagramos tipui.

Enneagramos saviugdos knygutė -

asmeniniam augimui

-TIPAS 6-

Lojalistas

 

Saviugdos knygutė, sukurta išskirtinai palaikyti Šeštojo Eneagramos tipo asmeninį augimą.

6-background.png

More resources you might find valuable

bottom of page