top of page
Stebėtojas

5

Stebėtojas

Eidami sąmoningumo keliu Stebėtojai atsiskleidžia ir tampa::

 • Įžvalgūs

 • Ekspertai savo srityje

 • Pareigingi

 • Perspektyvūs

 • Jautrūs aplinkai

 • Susikaupę ir kantrūs

 • Smalsūs

 

 

​​

 • Jaučiantys ir išgyvenantys

 • Atjaučiantys

 • Jaučiantys užtikrinti savo gebėjimais išgyventi pasaulyje

 • Išmintingi

 • Kūrybingi

 • Atviri

 • Inovatyvūs

Tau svarbu: 

būti žinančiu ir jaučiančiu.

Išgyveni vidinį konfliktą: 

buvimas nenaudingu, nekompetetingu, nesugebančiu.

Šio tipo žmonės vadinami „Stebėtojais“, o už šio pavadinimo slypi labai įžvalgios, smalsios asmenybės, kurios visada trokšta mokytis naujų dalykų, suprasti, kaip veikia pasaulis, ieškant atsakymų kodėl jie yra tokie, kokie yra. Penketukai gali praleisti visą gyvenimą studijuodami vieną pasirinktą temą, nerdami į žinių gelmes, siekdami sujungti įvairią informaciją, norėdami pateikti naujas perspektyvas. Jie labai disciplinuoti, vertina vienatvę ir dažniausiai renkasi stebėtojo poziciją, o ne dalyvavimą.

 

Vertindami savarankiškumą ir autonomiją, šio tipo žmonės linkę minimalizuoti savo poreikius ir išlaikyti požiūrį, kad „jei aš nieko neprašau iš kitų, tikiuosi, kad jie nieko neprašys iš manęs“. Nors dauguma žmonių jiems nėra labai įdomūs ir jie įsitraukia į bendravimą minimaliai, radę žmogų su kuriuo gali dalintis savo žiniomis, tampa labai komunikabilūs.

 

Penktojo tipo žmonės turi įsitikinimą, jog gyventi šiame pasaulyje yra labai nesaugu. Norėdami atrasti saugumą, jie sutelkia savo dėmesį į žinių kaupimą, kurį suvokia kaip „jei suprasiu, kaip veikia dalykai, galėsiu jaustis saugiai“. Taip jie atranda save nesibaigiančioje mokymosi kelionėje, kurioje jie siekia išmokti kiek įmanoma daugiau; tačiau, nepriklausomai nuo to, kiek jie įgytų žinių ar taptų ekspertais tam tikrose srityse, vis tiek išgyvena tą pačią nesaugumo baimę. Visą savo dėmesį sutelkę į mokymąsi, jie linkę atidėti savo gyvenimą, išlaikydami mintį „Kai viską suprasiu, ką reikia žinoti apie gyvenimą, tada pasirodysiu“. Visą savo dėmesį sutelkę į supratimą remiantis žinių kiekiu, jie praleidžia tikrą gyvenimą, kuris vyksta čia ir dabar, kasdien. Šio tipo žmonės linkę daug žinoti, bet sunkiai atranda galimybes tą žinojimą pritaikyti praktikoje. Nesijaučiantys komfortabiliai funkcionuoti gyvenime, nuolat jaučiantys žinių trūkumą, jie renkasi atsiriboti nuo socialinių susibūrimų ir slėptis nuo gyvenimo, išsaugodami savo privatumą.

 

Žmonės, kurių dominuojantis tipas „Stebėtojas“, sunkiai išreiškia savo emocijas, nors viduje jie jas išgyvena labai intensyviai. Jie labai jautrūs ir jiems būtina turėti laiko suprasti savo jausmus. Penketukai retai dalinasi savo emocijomis su kitais ir laiko savo poreikius sau. Stebėtojai linkę vengti kitų žmonių, kurie galėtų paveikti jų proto aiškumą. Dažnai jie nerimauja, kad kiti gali paprašyti kažko, ko jie negalės duoti. Norėdami išvengti, jog kiti juos gali matyti bėjėgiais bei nekompetetingais, šio tipo žmonės atmeta kitų žmonių pagalbą, sumažina savo poreikius, tikėdamiesi, jog taip galės išsaugoti nepriklausomybę. Jiems taip pat sunku pasitikėti kitais, ir jie gali būti labai uždari kalbėdami apie savo asmeninį gyvenimą. Penketukams labai svarbu jausti, jog jie kontroliuoja savo gyvenimą.

 

Asmeninis augimas prasideda, kai šiam tipui priklausantys žmonės supranta, kiek jų dėmesio yra nukreipta į protinę veiklą. Pastebėdami tylą už savo minčių, jie iš naujo atranda, kad gyvenimas yra nuostabi dovana, taip pažadindami natūralų norą dalyvauti jame, o ne tik būti stebėtojais. Penketukai supranta, kad gali tobulinti idėjas ir ieškoti atsakymų į jiems rūpimus klausimus, tuo pačiu metu išlaikydami ryšį su kitais. Jie pradeda rūpintis savimi ir dalyvauti paprastose kasdienėse užduotyse. Jų poreikis suprasti prieš dalyvaujant išnyksta, pažadinant suvokimą, kad žinios yra tik vienas gyvenimo aspektas ir yra vertingiausios, kai jos įgyjamos per asmeninę patirtį. Taip pat šio tipo žmonės pradeda gilinti ryšį su savo kūnu, kuris pažadina jų širdį. Šis ryšys, kuris egzistuoja tarp proto ir emocijų sukuria buvimo čia ir dabar būseną, kurioje paleidžiama vidinė kontrolė, leidžiant kitiems daryti įtaką jų gyvenimui bei tapti atviriems naujoms patirtims.  

sp 3.png

Ką kiti, žmonės šio tipo sako apie save:

 • Informacija ir žinios man yra svarbiausia.

 • Nepriimu informacijos aklai, stengiuosi ją patikrinti.

 • Mėgstu konkretumą, nepatinka tuščiažodžiavimas.

 • Knygos man įdomiau už žmones. Jose galiu rasti atsakymus į man rūpimus klausimus.

 • Kaupiu žinias iš knygų, seminarų, bet retai sugebu jas pritaikyti praktiškai.

 • Labai vertinu kompetenciją.

 • Nemėgstu, kai esu prašomas greitai priimti sprendimą. Vertinu, kai kiti tai supranta ir duoda man laiko.

 • Mėgstu būti vienas.

 • Domiuosi pasauliu ir noriu rasti raktą į pasaulio suvokimą.

 • Dažnai būdamas su žmonėmis, mintimis kažkur klajoju ir noriu kuo greičiau grįžti į savo pasaulį. Sunku pripažinti, bet didžioji dauguma žmonių man neįdomūs.

 • Man sunku išreikšti savo jausmus ir emocijas. Retai kas jas išvysta, viską išgyvenu labai giliai savyje. Viduje esu jautrus žmogus.

 • Vertinu laisvę savo asmeniniame gyvenime.

 • Nemėgstu, kai žmonės braunasi į mano asmeninę erdvę. Esu dėkingas, kai kiti tai pastebi ir supranta.

 • Mėgstu būti nepriklausomas. Finansinė nepriklausomybė man yra labai svarbi, bet materialinė gerovė nėra laimė.

 • Esu minimalistas.

 • Jaučiuosi blogai, kai manęs paklausia dalykų, kurių nežinau. Tokiose situacijose labai sutrinku.

Klausimai gilesniam savęs pažinimui

Ar dažnai jautiesi pavargęs, leidžiant laiką su žmonėmis, kurie yra energingi ir labai išraiškingi?

Ar tau sunku išreikšti emocijas?

Manai, jog dauguma žmonių yra vidutinybės ir neįdomūs? 

Ar tau reikia daugiau laiko pagalvoti prieš priimant sprendimą ar atsakant į svarbų klausimą? Kartais tau gali reikėti vienos ar dviejų dienų?

Ar tau sunku dalintis savo energija, erdve, laiku ir žiniomis su kitais?

Jeigu atsakėte 4 iš 5 klausimų "taip", tikėtina, kad Jūsų dominuojantis Eneagramos tipas - Stebėtojas

Šio tipo žmonės dažnai klaidingai save priskiria šiems tipams: 3 tipui, 1 tipui, 6 tipui

Penketas

Siekiantis žinių
Orientuotas į procesą
Susilaikantis
Uždaras

Nepraktiškas
Smalsus
Socialiai neįgudęs
Nematantis savo įvaizdžio
Ignoruojantis kitų nuomonę
Ekscentriškas
Socialinė izoliacija

Trejetas

Siekiantis pripažinimo
Orientuotas į tikslus
Konkurencingas
Reklamuojantis save
Pragmatiškas
Ypatingai efektyvus
Socialiai kompetetingas
Gerai prisižiūrėjęs
Svarbi kitų nuomonė
Žavintis
Socialiniai standartai

Penketas

Ekscentriškas
Ignoruojantis taisykles
Nelinijinis mąstymas
Tęstuoja metodus
Nepraktiškas
Pasitikintis savo protu
Atitolęs
Nepriklausomas
Siekiantis žinių
Šizofreninis
Atsiskyręs

Individualistiškas

Šešetas

Susisiejęs su tradicijomis
Atsižvelgiantis į taisykles
Linijinis mąstymas
Nusistovėję metodai
Praktiškas
Abejojantis savo protu
Reaktyvus
Asociatyvus
Ieškantis saugumo
Paranojiškas

Įsitraukęs
Orientuotas į grupę

hand.png

Praktikos gilesniam ryšiui su savimi:

Atkreipkite dėmesį, kai atsiribojate nuo žmonių ir viduje jaučiate, kad kiti Jums per daug nuobodūs. Kaip galite savyje atrasti atjautą tiems, su kuriais šiuo metu esate?

1. 

2. 

Pastebėkite, kuomet slepiatės už minties „Aš nesugebu daryti dalykų taip gerai, kaip kiti“ ir neleidžiate sau įgyti praktinių įgūdžių, kurie leistų jaustis lygiai taip pat gerai, kaip kiti.

3. 

Pastebėkite, kai viduje turite žinoti viską, kad jaustumėtės pakankamai kompetentingi, kad susijungtumėte su aplinkiniais. Atkreipkite dėmesį, kai pradedate teisti save už tai, kad nežinote atsakymo. Pastebėkite, kaip Jūs vienintelis keliate sau didelius lūkesčius, o aplinkiniai visai nesureikšmina to, jog Jūs kažko nežinote.

4. 

Pastebėkite, kai išgyvenate emocijas ir neleidžiate sau jomis pasidalinti su kitais. Pastebėję save tokioje situacijoje, paklauskite: ką aš bijau prarasti, jei atvirai pasidalinsiu, kaip jaučiuosi?

5. 

Atraskite drąsos pasidalinti savo poreikiais su aplinkiniais. Nustebsite, jog nemažai žmonių yra pasirengę išklausyti ir padėti Jums svarbiais klausimais.

Daugiau praktikų asmeniniam augimui galite rasti mūsų saviugdos knygutėje, kuri yra sukurta specialiai Penktajam Eneagramos tipui.

Enneagramos saviugdos knygutė -

asmeniniam augimui

-TIPAS 5-

Stebėtojas

 

Saviugdos knygutė, sukurta išskirtinai palaikyti Penktojo Eneagramos tipo asmeninį augimą.

Enneagram exercises book Investigator

More resources you might find valuable

bottom of page